Aquesta web és propietat de ACADÈMIA GOEDU i té per objecte facilitar el coneixement pel públic en general dels seus serveis.

El material contingut en aquest Web és propietat de ACADÈMIA GOEDU i l’accés a ell no implica llicència per a la seva reproducció i/o distribució i no està permès fer-ho sense el previ consentiment de ACADÈMIA GOEDU. Queda doncs, terminantment prohibida la reproducció total o parcial dels continguts d’aquesta web com imatges, textos, dissenys gràfics, i qualsevol element multimèdia sense autorització expressa de ACADÈMIA GOEDU. Totes les dades incloses en aquesta web tenen caràcter merament informatiu i sense valor contractual. La reproducció, modificació, distribució, transmissió, re-publicació, exhibició o execució del contingut en el Lloc, sense la deguda autorització per escrita de ACADÈMIA GOEDU es troba estrictament prohibida i serà penalitzada d’acord amb les lleis vigents.

Qualsevol persona o entitat que desitgi confirmació de les dades aquí publicades (serveis, preus, …) haurà de contactar per e-mail amb l’adreça: info@academiagoedu.com

ACADÈMIA GOEDU es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació continguda en el seu Web o en la configuració i presentació d’aquest.

En accedir a aquest Web s’accepta que ACADÈMIA GOEDU no serà responsable de conseqüència alguna, dany o perjudici que es derivin d’aquest accés o ús de la informació d’aquest Web o per l’accés a altres matèries en Internet a través de les connexions amb aquest Web.