El pensament computacional és l’art de saber comunicar-te amb les màquines i ordinadors, donar ordres i instruccions a un aparell i poder comunicar-ti. Aquesta habilitat et dóna la capacitat d’entedre com funcionen els aparells i controlar-los. És l’habilitat del segle XXI.  Els adolescents d’avui en dia es trobaran amb feines de futur on el domini d’aquesta habilitat serà premiada i necessaria. Actualment, un programador informàtic pot  canviar de feina a cada moment perquè hi ha moltes vacans al mercat laboral de professionals. Tots el components electrònics (mòbils, tablets, ordinadors) contenent sofwares programables que són els encarregats de que funcionin.

Però, tot i això, pedagogicament poder interaccionar amb màquines i robots és una arma en si mateixa. Des de l’acadèmia volem potenciar el treball per projectes, en equip i donar competencies tecnològiques als nostres alumnes.

S’introduirà la programació amb l’Scratch, llenguatge d’alt nivell dissenyat per el MIT (Technic Institut of Massachussets). Allà ens endinsarem al disseny de petits videojocs. Un cop adquirim un nivell de programació bàsic i adient podrem introduir-nos al processing, nivell de programació avançat. Sabent programar es treballarà amb plaques Arduino i entrerem a coneixements d’electrònica i sensors d’on passarem a la robòtica. Programarem els robots i crearem jocs i malaberismes amb ells jugant els uns amb els altres un partit de futbol o com sortir d’un laverint. En definitiva superarem reptes i aprendrem jugant (Gamificació de l’aprenentatge).

També es donaran classes de disseny d’aplicacions APP amb el programa de AppInventor. Aquí una altra vegada el MIT  ha dissenyat una arma pedagògica de gran nivell per dissenyar aplicacions per a mòbils molt útil per joves estudiants.

Treballarem la programació de videojocs amb dos programes, el Godot Enginy i l’Alice. Es faran classes de videojocs per aprendre d’una forma semiprofessional depenen de l’edat i el  nivell de l’estudiant. Està demostrat que el disseny de videojocs relacionat amb la programació i el disseny de gràfics 3D és una gran arma de motivació i concetració per els estudiants.